Aanbod deelwagens breidt fors uit in West-Vlaanderen

VEURNE, 26 juni 2024

De vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek breiden het aanbod deelwagens fors uit. Vanaf juli verschijnen er in het straatbeeld 96 deelwagens op 51 Hoppinpunten. Claus2you, het autodeelplatform van Claus Mobility uit Zonnebeke zal instaan voor de uitrol. Het aanbieden van deelsystemen past volledig binnen Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid.


Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Afgelopen legislatuur hebben we Hoppin gelanceerd, de Vlaamse visie op mobiliteit die inzet op efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer voor iedereen. Deelmobiliteit speelt hierin ook een belangrijke rol. Zo zijn deelwagens snel en eenvoudig te ontlenen op het moment dat je een wagen nodig hebt.”

Gefaseerde uitrol op het terrein

Van de 96 deelwagens zijn er 65 met een elektrische aandrijving. De wagens op fossiele brandstof worden al in juli op het terrein voorzien. Voor de elektrische deelwagens is er een langere levertijd maar verwacht wordt dat ze eind 2024 beschikbaar zullen zijn.
Het overzicht van de geplande deelwagens vind je op de website van de vervoerregio’s of via Hoppin.be Daar kan je per gemeente het mobiliteitsaanbod op Hoppinpunten (in ontwikkeling) opzoeken.

Makkelijk om vervoermiddelen te combineren


“De extra deelwagens in de vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek komen aan Hoppinpunten. Een Hoppinpunt is een punt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd, zoals de trein, tram, bus, een deelsysteem ((bak)fiets, auto, step, …) of je eigen fiets. Op dit moment hebben we al meer dan 500 Hoppinpunten in Vlaanderen”, aldus minister Peeters. Je vindt er informatie over alle vervoermiddelen die op dat Hoppinpunt beschikbaar zijn. Het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot je bestemming te bereiken, staat centraal in Hoppin: van de trein, tram en bus vlot op de (deel-)wagen.

Eén systeem in vier regio’s

Voor de uitrol van deelwagens aan Hoppinpunten krijgen de vervoerregio’s subsidies van de Vlaamse overheid. Streekintercommunale WVI kreeg de opdracht van de vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek om de raamovereenkomst in de markt te zetten voor het aanstellen van een deelwagenaanbieder.
Peter Roose, politiek voorzitter vervoerregio Westhoek en ondervoorzitter van WVI: “De WVI is al vele jaren een betrouwbare partner van de gemeenten bij het uittekenen en uitvoeren van ons lokaal mobiliteitsbeleid. Toen de vraag kwam om als vervoerregio zelf de regie van de deelmobiliteit op te nemen, hebben we dit dan ook in volle overtuiging toevertrouwd aan WVI. Zo kunnen we nu voor de vier regio’s samen één systeem in de markt zetten, wat vooral voor de gebruikers voordelen zal opleveren.”

Autodelen – voor elk wat wils

Een auto staat vaak stil, tot wel 23 uur per dag. Omdat een gedeelde auto vaker en door meer mensen wordt gebruikt, hoeft niet iedereen een eigen auto te hebben. Afhankelijk van de situatie kan een deelauto 3 tot wel 10 particuliere auto’s vervangen. Minder auto’s in je straat, dat is gezondere luchten meer ruimte voor een aangenamere leefomgeving. Elk jaar neemt de populariteit van deelmobiliteit dan ook toe. Zo waren eind 2023 in 40 van de 64 West-Vlaamse gemeenten al deelauto’s te vinden.
“WVI is een voortrekker van de omschakeling naar duurzame en toekomstbestendige mobiliteit. Zo ondertekenden we recent de Green Deal Deelmobiliteit en Wonen met als doel: onze lokale besturen ondersteunen bij de uitrol van deelmobiliteit en andere Vervoer op Maat-initiatieven, en proefondervindelijk aantonen dat autodelen een alternatief kan zijn voor de (tweede) auto”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI.

In zee met Claus2you uit West-Vlaanderen

WVI zette een raamovereenkomst in de markt voor de exploitatie van een autodeelsysteem in de vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek. Na zorgvuldige evaluatie werd de gunning voor exploitatie toegekend aan Claus2you, het autodeelplatform van Claus Mobility uit Zonnebeke.
Claus2you – opgericht in 2021 door Thomas Colpaert en de zussen Eva en Elis Claus – heeft een sterke reputatie opgebouwd als een betrouwbare en innovatieve speler van deelwagensystemen. Het laagdrempelige autodeelplatform begon met drie deelwagens in Ieper. Door de recente gunning en een vlootuitbreiding tot 150 wagens, is Claus2you nu de grootste aanbieder van deelwagens in West-Vlaanderen.
“We zijn bijzonder fier op deze mijlpaal en kijken ernaar uit om een positieve bijdrage te leveren aan deelmobiliteit in West-Vlaanderen,” zegt Thomas Colpaert, zaakvoerder van Claus2you. “Ons doel is om autodelen toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen.”

Hoe werkt Claus2you autodelen?

Het autodeelplatform van Claus Mobility is toegankelijk voor particulieren en bedrijven. Na registratie op het platform kan je een wagen reserveren. Dat kan vanaf € 3.49/uur via de Claus2you app. Bij Claus2you betaal je geen waarborg en geen abonnementskosten en betaal je enkel voor de duur en afstand van de rit.

Vervoerregio’s en WVI: mobiliteit over de gemeentegrenzen heen

In 2019 werden Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s zitten de lokale besturen mee aan het stuur om de mobiliteitsuitdagingen in de omgeving aan te pakken. Elke vervoerregio heeft daarvoor een regionaal mobiliteitsplan en een regionaal openbaar vervoersplan uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van basisbereikbaarheid waarbij het vervoeraanbod wordt opgedeeld in vier lagen: een treinnet, een kernnet met verbindingen tussen steden en grote woonkernen, een aanvullend net met verbindingen naar buitenwijken en kleinere kernen, en tot slot vervoer op maat. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd.

Hoppin: een initiatief van de Vlaamse overheid

Met Hoppin stimuleert Vlaanderen de modal shift: de overstap van de wagen als belangrijkste vervoermiddel naar meer duurzame mobiliteit zoals stappen, fietsen, deelmobiliteit en openbaar vervoer, of een combinatie daarvan. Vlaanderen investeert daarom in veilige (fiets)infrastructuur en in Hoppinpunten waar de reiziger vlot van het ene op het andere vervoermiddel overstapt. Zo wil Vlaanderen een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen zoals luchtvervuiling en files, en inzetten op de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden en gemeenten.

Meer info

Meer informatie over de verschillende vervoerregio’s vind je op:

Meer informatie over basisbereikbaarheid en Hoppin vind je op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid en www.hoppin.be.

Delen:

Gerelateerd nieuws

Something is coming 2 you…

Goed nieuws, Claus2You breidt binnenkort uit! Als West-Vlaamse autoverdeler verbreden we ons aanbod aan deelwagens naar Brugge en omstreken. Vanaf eind oktober zul je de

Lees meer